Metrummeltje logo
Kinderopvang Metrummeltje
  • Oosterhout (NB)
  • 0 tot 4 jaar
  • Maandag, Dinsdag, en Donderdag
  • 8:00 tot 17:30 (Andere tijden in overleg)
  • €6,25 per uur


Gastouder Werkplan Omgeving Tijden Methodiek Ouders Veiligheid Handpop Gebaren Uitstapjes Projecten Knutsels Contact

Gastouder
foto

foto Kwaliteiten. Door mijn diplomering als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, heeft u de kwaliteit van een dagverblijf en voorschool in een huiselijke setting. De maximale groepsgrootte is 5 kindjes. Extra kwaliteit door:

foto Heeft U kinderopvang nodig omdat U bijvoorbeeld werkt? Uw kind wordt op een verantwoorde en gecontroleerde manier opgevangen in gezinsverband. Enkele voordelen op een rij:

foto Uw Pedagogisch Werker/Gastouder. Met veel plezier ben ik reeds 25 jaar actief werkzaam als gastouder bij "Famous Kids". Mijn opvang is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. Zelf heb ik twee jongens van 31 en 34 jaar oud. Bent U op zoek naar opvang voor uw kind dan kunt U vrijblijvend informeren en/of kennismaken via "Contact".

foto Hoogwaardige kinderopvang in een huiselijke omgeving. Ik probeer een verlengstuk te zijn van de thuissituatie. De sfeer en uitstraling van de omgeving moeten er ook voor zorgen dat de kinderen zich snel geborgen, veilig en thuis voelen. Gedurende de dag wordt er gewerkt volgens een min of meer vast ritme van brengen en halen, eten, slapen en spelen. Ik leg de nadruk op gevarieerde activiteiten waarmee kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

foto
foto Vaardigheden spelend bevorderen. De activiteiten zoals: knutselen, zingen, spelletjes doen, lezen en dansen, verschillen per dag en worden samen met de kinderen bepaald. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de kinderen zich gedurende de dag prettig voelen. Om dat te bewerkstelligen houden we veel rekening met de behoeften en vaardigheden van ieder individueel kind. Buiten spelen staat centraal binnen de dagelijkse activiteiten.

foto Individuele wensen. Tijdens het intakegesprek stel ik samen met de ouders een wen-procedure voor het kind vast. Met de ouders wordt daarbij besproken, hoe hun kind het beste kan worden opgevangen en wat bijzondere aandacht vereist. Het functioneren van individuele kinderen wordt tijdens de oudergesprekken regelmatig geëvalueerd. Door het functioneren van het kind en onszelf te bespreken, wordt mijn werkwijze voortdurend verbetert. Een betere afstemming op de eisen en wensen van het kind, de ouder en mijzelf is het gevolg.

foto Uw inbreng. Het contact en de uitwisseling van kennis en ervaring met ouders is essentieel om de opvang bij Metrummeltje op een goede wijze te kunnen uitvoeren. De opvang van het kind zie ik als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik stem de opvang daarom zoveel mogelijk af op de wensen van de ouders. Daarbij redeneer ik ook altijd sterk vanuit de behoeften van uw kind.

foto Heen en Weer Boek. Om de belevenissen, vorderingen en gebeurtenissen van dag tot dag bij te houden heeft Metrummeltje het heen en weer boek. Hierin wordt dagelijks opgeschreven wat uw kind tijdens het verblijf heeft ervaren of meegemaakt. Dit boek wordt bij het ophalen van uw kind meegegeven waardoor U niets hoeft te missen in de ontwikkeling van uw kind. U heeft tevens de mogelijkheid om schriftelijk uw gedachten weer te geven op het voor U geschikte moment. Naast dit boek is er natuurlijk altijd het persoonlijk contact, echter het is vaak naar de ouder die het kind ophaalt, hierdoor blijven beide ouders of verzorgers op de hoogte.

foto Huiselijk en veilig. Het huiselijk karakter wordt bevestigd door de ouders van de kinderen die hier in opvang zijn of zijn geweest. Ik zorg voor veiligheid en voldoe aan diverse inspecties door overheidsinstanties die regelmatig plaatsvinden. Neemt niet weg dat ik vooral een gezellige en huiselijke sfeer creëer waarbij de kinderen, ouders en ik zich prettig en geborgen voelen. Voor de kinderen moet het een plezier zijn om ook de volgende dag hier opgevangen te willen worden.

foto Referenties & Scholing voor kinderopvang, afgelegd met goed gevolg:
Wellicht tot binnenkort.

- Saskia Ligtenberg


Gastouder Werkplan Omgeving Tijden Methodiek Ouders Veiligheid Handpop Gebaren Uitstapjes Projecten Knutsels Contact